Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

General Consulate of the Republic of Moldova to Iasi

A A A

Înregistrarea Asociaţiilor Diasporei on-line

Informaţia despre Asociaţie
Date privind liderul/reprezentantul Asociaţiei Diasporei