Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Iași

A A A

Apostila

Începând cu data de 16 martie 2007, pentru Republica Moldova a intrat in vigoare  prevederile Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Apostille). Convenţia respectivă, permite o simplificare esenţială a procedurii de recunoaşterea în străinătate a actelor oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, necesare de a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat membru al convenţiei, precum şi a actelor oficiale întocmite pe teritoriul unui stat membru al convenţiei, destinate pentru a fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind aplicarea apostilei, "APOSTILA" se aplică pe actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat, parte la Convenţie.

"APOSTILA" se aplică pe actul original.

Ministerul Justiţiei este responsabil pentru aplicarea apostilei pe următoarele acte oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi juridice:

  • documentele de stare civilă eliberate după 24 februarie 1998;
  • actele de studii, eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în modul stabilit de legislaţie care se vor prezenta însoţite de confirmarea de la instituţia de învăţămînt care a eliberat actul de studiu sau de la Ministerul Educaţiei;
  • actele notariale;
  • acte care emană de la instanțele judecătorești, organe ale procuraturii sau executorii judecătoreşti;
  • documentele eliberate de Casa Naţională de Asigurări Sociale care atestă vechimea în muncă;
  • adeverinţele și certificatele medicale eliberate de Comisia Centrulă pentru examinarea medicală a migranţilor şi Centrul naţional de sănătate publică / Centrul de profilaxie şi combatere SIDA;
  • acte oficiale, eliberate la cererea şi pe numele persoanelor fizice şi juridice care cad sub incidenţa art.1 al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiate la Haga la 5 octombrie 1961.
  • copiile și traducerile legalizate notarial ale actelor apostilate indicate la prezentul punct, cu excepția lit. e)

 

După caz, dacă în statul destinatar se solicită prezentarea traducerii efectuate în statul emitent, actele, după aplicarea apostilei pe actul original, se traduc în limba ţării de destinaţie, inclusiv "APOSTILA", şi se legalizează notarial, ulterior fiind aplicată "APOSTILA" pe actul tradus.

Apostila nu se aplică pe:

  • documentele întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai Republicii Moldova;
  • documentele administrative care au legătură directă cu o operaţiune comercială sau vamală.

Pentru mai multe detalii referitor la procedura aplicării apostilei în Republica Moldova, vă recomandăm să accesaţi pagina web a Ministerului Justiţiei.