Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Iași

A A A

Emigrare autorizată

STABILIREA CU DOMICILIUL PERMANENT ÎN ROMÂNIA

 

Pentru perfectarea demersului referitor la obţinerea permisiunii autorităţilor competente ale Republicii Moldova pentru plecarea cu domiciliu permanent în România, solicitantul urmează să depună la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice sau la misiunea diplomatica și consulară, următoarele documente:

 

 • patru fotografii color, 35x45 mm;
 • buletinul de identitate sau paşaportul de uz intern de tip vechi ( aceste documente se retrag);
 • certificatul de premilitar sau livretul militar (pentru recruţi sau supuşi militari), sau certificatul privind radierea din evidenţă militară( aceste documente se retrag);
 • carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia de asistenţă socială despre predarea carnetului de pensionar (aceste document se retragе);
 • certificatul de naştere;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (în vârstă de până la 18 ani);
 • certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 • certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi);
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decât de căsătorie sau divorţ);
 • consimţământul autentificat notarial al părinţilor, care au rămas să domicilieze în Republica Moldova, pentru plecarea la domiciliu permanent în România a solicitantului; sau certificatul/certificatele de deces, în cazul în care unul dintre părinţi sau ambii sânt decedaţi;
 • consimţământul autentificat notarial al unuia dintre părinţi, care a rămas să domicilieze în Republica Moldova, referitor la plecarea la domiciliu permanent în România a solicitantului, în cazul în care au copii minori comuni (în vârstă de până la 18 ani), sau hotărârea judiciară privind decăderea unuia dintre părinţi din drepturile părinteşti;
 • consimţământul, legalizat notarial, al copilului cu vârsta între 10 şi 18 ani, referitor la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate cu unul dintre părinţi;
 • actele de tutelă (curatelă), doar în cazul persoanelor declarate de judecată incapabile;
 • Taxa consulară în mărime de 170 euro.

 

Persoanelor cărora li se autorizează plecarea cu domiciliu permanent în România li se aplică în paşaport inscripţia ce confirmă acest fapt, precum şi li se perfectează dosarul privind evidenţa consulară permanentă.

 

Atenţie! Actele de stare civilă eliberare peste hotarele Republicii Moldova după 17.08.2001 urmează a fi transcrise în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.