Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Iași

A A A

Despre Consulatul General

Recomandări ale Ambasadei Republicii Moldova în România în contextul COVID-19

Publicat:Fri, 27/03/2020 - 00:00

Începând cu 25 martie 2020, intrarea şi ieşirea din România este permisă doar cetăţenilor României. Excepţie sunt cetățeni străini, aflaţi în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare, pe culoarul de tranzit organizat.

Adiţional, prin excepție, este permisă intrarea cetățenilor străini și apatrizilor din următoarele categorii:

a) membri de familie ai cetățenilor români;

b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului UE;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);

h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

Rutele de pasageri organizate între RM şi România sunt la moment sistate.

În situaţia în care vă aflaţi în tranzit aeroportuar trebuie să cunoaşteţi că persoanelor care nu deţin cetăţenia României nu li se va permite intrarea în ţară, ci vor fi plasate în zona de tranzit (în cadrul aeroportului). În acest caz, veţi anunţa Ambasada RM la Bucureşti sau Consulatul General al RM la Iaşi, după caz, şi neapărat trebuie sa vă asiguraţi că aveţi un mijloc de transport auto care urmează să vă preia din incinta aeroportului şi să vă transporteze până la vama Albiţa.

Alte puncte deschise la frontieră (înafara culoarului de tranzit) sunt Albiţa, Sculeni şi Giurgiuleşti.

Adiţional, începând cu 25 martie, toate persoanele care intră în România vor fi izolate la domiciliu sau după caz, plasate în carantină (cu excepţia celor aflate în tranzit spre Republica Moldova, pe culoarul de tranzit organizat). În cazul în care sunteti plasat în carantină, sau auto-izolare după caz, pe teritoriul României, veţi putea părăsi teritoriul acestui stat după expirarea a 14 zile, stabilite de autorităţile competente române.

Numere de urgenţă în România: 112 – dacă prezentaţi simptome ale coronavirusului sau 0800 800 358 (Telverde) pentru solicitarea de informaţii (modalităţi de manifestare a virusului, prevenire a îmbolnăvirii sau conduita preventivă).

Consulatul General al Republicii Moldova la Iași poate fi contactă la adresă electronică iasi@mfa.gov.md și numărul de telefon +40232 22 0315, pentru URGENŢE+40 787 578 587, iar Ambasada Republicii Moldova la Bucureşti poate fi contactă la bucuresti@mfa.gov.md, tel. +4021 230 04 74 sau pentru URGENŢE+40 787 898 050.