Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Iași

A A A

Titlu de călătorie

I. Informaţii generale.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 987 din 24 decembrie 2012 «pentru aprobarea Regulamentului cu privire la titlul de călătorie» – titlul de călătorie este documentul de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova. Titlul de călătorie se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.

Cererile de eliberare a titlului de călătorie pot fi depuse personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite, la orice misiune diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate.

Titlul de călătorie se foloseşte exclusiv pentru întoarcerea în Republica Moldova şi nu poate fi folosit pentru deplasarea în altă ţară.

II. Regulile pentru depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie.

La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul prezintă:

 • formularul pentru eliberarea titlului de călătorie;
 • două fotografii 35mm x 45mm;
 • dovada cetăţeniei Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport expirat sau deteriorat, certificatul de naştere, în cazul minorilor, certificatul eliberat de organele competente ale Republicii Moldova care confirmă apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova);
 • dovada achitării taxei consulare în conformitate cu prevederile Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare. Costul – 25 euro.

III. Eliberarea titlurilor de călătorie copiilor minori

Cererile de eliberare a titlurilor de călătorie pentru copilul minor vor fi completate de către reprezentantul legal al acestuia. La depunerea cererii se vor prezenta următoarele documente confirmative:

 • formularul pentru eliberarea titlului de călătorie;
 • două fotografii 3x4 cm;
 • dovada cetăţeniei Republicii Moldova (paşaport, certificatul de naştere, certificatul eliberat de organele competente ale Republicii Moldova care confirmă apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova);
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • actele de stare civilă care demonstrează legătura de rudenie dintre solicitant şi copilul minor;
 • documentele care confirmă calitatea de reprezentant legal al copilului minor pentru care se solicită titlul de călătorie.

Lista expusă nu este una exhaustivă. Pentru a afla exact de ce acte aveţi nevoie, contactaţi ambasada sau consulatul moldovenesc respectiv.

Titlul de călătorie îşi pierde valabilitatea la data intrării pe teritoriul Republicii Molodova. Posesorul titlului de călătorie urmează să se adreseze la Agenția Servicii Publice pentru perfectarea paşaportului nou.

IV. Termenul de valabilitate al titlului de călătorie.

Titlul de călătorie se eliberează pentru un termen de 30 de zile.

V. Refuzul de eliberare a titlului de călătorie.

Misiunea diplomatică sau oficiul consular refuză eliberarea titlului de călătorie în următoarele cazuri:

 • cînd solicitantul nu a prezentat documentele solicitate;
 • cînd solicitantul nu este cetăţean al Republicii Moldova, apatrid sau cetăţean străin cu dreptul de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova sau a cărui statut de apatrid nu a fost recunoscut de Republica Moldova;
 • cînd solicitantul nu a achitat taxa consulară;
 • cînd imaginea din fotografiile prezentate nu corespunde imaginii solicitantului titlului de călătorie;
 • cînd solicitantul a prezentat date eronate;
 • cînd solicitantul a prezentat documente false;
 • cînd solicitantul nu a prezentat dovada că este reprezentantul legal al minorului pentru care s-a solicitat eliberarea titlului de călătorie.